Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Název

Obec Poteč, Obecní úřad Poteč

2. Důvod a způsob založení

Obec Poteč je založena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 3. Organizační struktura

Samospráva:  Zastupitelstvo obce - 15 členů.                                                                                               Rada obce – 5 členů

       Státní správa:

Josef Mana – starosta obce                                                                                   

Jiří tvarůžek – místostarosta obce

Rada obce

 4. Kontaktní spojení

Obec Poteč, Poteč 12, 766 01 Valašské Klobouky

Obecní úřad Poteč, Poteč 12, 766 01 Valašské Klobouky

Datová schránka: 4fqbus3

e-mail: obecpotec@volny.cz

tel., fax. +420 577 321 709

 

5. Případné platby lze poukázat

            Číslo účtu: 12620661/0100

 6. Identifikační číslo

            IČ: 00568694

7. Daňové identifikační číslo

            DIČ: CZ00568694

8. Dokumenty

Rozpočet, rozpočtový výhled a další dokumenty jsou v listinné podobě k nahlédnutí na OÚ Poteč a taktéž jsou uvedeny na www.potec.cz, sekce: Úřední deska ; Další informace
 

 

9. Žádosti o informace

 Žádosti o informace lze podat písemně, a to osobně, poštou, nebo datovou schránkou.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

 Žádosti přijímá podatelna a jsou evidovány v podacím deníku.

 

11. Opravné prostředky

 Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který rozhodnutí vydal.

 

12. Formuláře

Formuláře hledejte na stránkách www.mvcr.cz, www.form.cz, www.valsskeklobouky.cz 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace o řešení životních  situací hledajte na portálu veřejné spravy ČR a webových stránkách jednotlivých ministerstev ČR.

14. Předpisy

      Nejdůležitější používané předpisy naleznete ve Sbírce zákonů

      Vyhlášky obce naleznete na www.potec.cz/vyhlasky-obce

15. Úhrady za poskytování informací

Vyhledání a kopírování dokumentů do 5 listu zdarma.

 

 16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Za rok 2015 nebyla na Obec Poteč podána žádná žádost o poskytnutí informací.

Za rok 20165 nebyla na Obec Poteč podána žádná žádost o poskytnutí informací.

17. Seznam organizací

            Mateřská škola Poteč

 18. Informace a zpracování osobních údajů

            Úřad pro ochranu osobních údajů

19. Veřejně přístupné registry

            Živnostenský rejstřík

            Obchodní rejstřík

Registr ekonomických subjektů (ARES)